Monthly Archives: November 2015

Cách chọn máy trộn bột Kitchenaid thích hợp nhất cho bạn?

Cách chọn máy trộn bột Kitchenaid thích hợp nhất cho bạn?Thật là khó để chọn dòng Kitchenaid Artisan , Pro 5 hay Pro 6….nhất khi đây là lần đầu tiên bạn mua máy trộn bột. Sai lầm quan trọng nhất khi các chị quyết định mua máy trộn bột Kitchenaid là muốn mua máy càng […]