Máy Refurbished của dòng vitamix 7500

8990000

Category: